Splošni pogoji poslovanja in uporabe spletne trgovine

1. Opredelitev pojmov in podatki o ponudniku spletne trgovine

1.1. Ponudnik: ABENA-HELPI, prodaja medicinskih in drugih pripomočkov, d. o. o., Dobrave 7b, 1236 Trzin, matična številka 6382495000, št. za DDV 18138535, vpisan v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani, naslov za pošiljanje elektronske pošte: info@bambonature.si

1.2. Obiskovalec: fizična ali pravna oseba, ki je obiskala ali uporabila spletno trgovino, a ni opravila registracije.

1.3. Registriran uporabnik: fizična ali pravna oseba, ki opravi registracijo v spletni trgovini in ima odprt uporabniški račun.

1.4. Kupec: uporabnik, ki je opravil nakup blaga v spletni trgovini ali naročilo izdaje medicinsko-tehničnega pripomočka.

1.5. Uporabnik: obiskovalec, registriran uporabnik in kupec.

1.6. Nakup brez prijave: nakup, ki ga opravi kupec, ki ni registriran uporabnik.

1.7. Naročilo: elektronsko naročilo blaga v spletni trgovini, ki ga uporabnik pošlje ponudniku.

1.8. Potrošnik: potrošnik v smislu določb Zakona o varstvu potrošnikov.

1.9. Spletna trgovina: informacijski sistem, namenjen predstavitvi in prodaji izdelkov uporabniku.

2. Nakup v spletni trgovini

2.1. Spletna trgovina posluje v slovenskem jeziku.

2.2. Kupec lahko v spletni trgovini opravi nakup kot registriran uporabnik ali brez prijave. Postopek registracije in nakupa je opisan spodaj, ki je sestavni del teh splošnih pogojev.

2.3. Ti splošni pogoji zavezujejo uporabnika. Z obiskom, registracijo ali nakupom v spletni trgovini uporabnik sprejema te splošne pogoje in izjavlja, da je z njimi seznanjen.

2.4. Ob registraciji v spletno trgovino uporabnik pridobi svoje uporabniško ime in geslo, s katerima se lahko prijavi v svoj uporabniški račun vsakič, ko obišče spletno trgovino. Z registracijo obiskovalec postane registriran uporabnik. Uporabniško ime in geslo nedvoumno določata registriranega uporabnika in ga povezujeta z vnesenimi podatki.

2.5. Registriran uporabnik jamči, da so podatki, ki jih je vnesel ob registraciji, resnični in točni, ter se zavezuje, da bo sam ustrezno posodabljal podatke v svojem uporabniškem računu. Uporabnik z registracijo potrdi in jamči, da je polnoletna in popolno poslovno sposobna oseba oziroma, da je zakoniti zastopnik pravne osebe ali da je s strani pravne osebe pooblaščen za registracijo v spletno trgovino in opravljanje nakupov v spletni trgovini ter da je seznanjen in sprejema splošne pogoje.

2.6. Kupec, ki opravi nakup brez registracije, jamči, da so podatki, ki jih vnese ob nakupu, točni in resnični, da je polnoletna in popolno poslovno sposobna oseba oziroma da je zakoniti zastopnik pravne osebe ali da je s strani pravne osebe pooblaščen za registracijo v spletno trgovino in opravljanje nakupov v spletni trgovini ter da je pred oddajo naročila seznanil s splošnimi pogoji prodaje in jih sprejema.

2.7. Ponudnik ne odgovarja za morebitne napake, ki so posledica posredovanja napačnih podatkov ob izpolnjevanju registracijskega obrazca spletne trgovine oziroma ob naknadnem spreminjanju ali dopolnjevanju podatkov v uporabniškem računu ali za morebitne napake, ki so posledica posredovanja napačnih podatkov uporabnika ob nakupu.

2.8. Uporabnik lahko v vsakem trenutku prekliče svojo registracijo iz baze spletne trgovine z ustreznim sporočilom ponudniku na podpora@bambonature.si. Po dokončni potrditvi preklica registracije bodo iz seznama uporabnikov izbrisani vsi podatki uporabnika. V skladu z veljavno zakonodajo pa bo ponudnik hranil izdane račune za opravljene nakupe in s tem obvezne podatke (ime, priimek, naslov, poštno številko, kraj, telefonsko številko ter pri pravnih osebah še firmo in davčno številko podjetja). Preklic registracije nima vpliva na predhodno oddana naročila.

2.9. Uporabnik se zavezuje, da ne bo uporabljal spletne trgovine ponudnika na kakršen koli način, ki je v nasprotju s predpisi in da na spletno stran ponudnika ne bo vnesel ali prek spletne strani distribuiral vsebin, ki so v nasprotju z veljavnimi predpisi, ter ne bo spreminjal, brisal ali uničeval podatkov v spletni trgovini oziroma na spletni strani.

3. Naročilo blaga

3.1. Nakup v spletni trgovini je opravljen, ko ponudnik potrdi uporabnikovo naročilo. Tehnični postopek za oddajo naročila oziroma sklenitev pogodbe ter prepoznavanje in odpravo napak pred oddajo naročila je razviden spodaj.

3.2. Uporabnikovo naročilo se šteje za prejeto, ko prispe v ponudnikov informacijski sistem na način, da se uporabnik lahko z njim seznani.
Uporabnik se z oddajo naročila izrecno strinja s plačilom naročenega blaga.

3.3. Ponudnik prejem naročila v elektronski obliki potrdi s potrdilom naročila v elektronski obliki, ki ga pošlje na naslov elektronske pošte, ki je navedena v uporabniškem računu oziroma na elektronski naslov, ki ga je uporabnik navedel ob naročilu.

3.4. Pogodba med uporabnikom in ponudnikom je sklenjena, ko ponudnik potrdi uporabnikovo naročilo. Ponudnik naročilo potrdi in s tem je uporabniku omogočen dostop do naročila. Prodajna pogodba med spletno trgovino in uporabnikom pa je sklenjena, ko uporabnik prejme elektronsko sporočilo spletne trgovine o potrditvi njegovega naročila.

3.5. Naročilo je v elektronski obliki shranjeno na strežniku spletne trgovine in uporabniku dostopno v njegovem uporabniškem računu od trenutka ponudnikove potrditve naročila dalje.

3.6. Ponudnik izda uporabniku specificiran račun v fizični obliki in mu ga posreduje skupaj z dostavo blaga.

3.7. Na zahtevo potrošnika mu ponudnik pošlje pogodbo in splošne pogoje v pisni obliki na naslov potrošnikove elektronske pošte ali v papirni obliki, če potrošnik tako zahteva.

4. Cene

4.1. Vse cene blaga v spletni trgovini so izražene v evrih (EUR) in vsebujejo DDV, razen če je izrecno navedeno drugače.

4.2. Cene ne vsebujejo stroškov dostave ali kakršnih koli drugih dajatev ali pristojbin, v kolikor ni izrecno navedeno drugače.

4.3. Cene nimajo vnaprej določene veljavnosti in jih ponudnik lahko kadar koli spremeni brez predhodnega obvestila. Navedene cene veljajo le za nakupe v spletni trgovini in se lahko razlikujejo od cen v ponudnikovih prodajalnah.

4.4. Uporabnik plača blago po cenah, ki so veljale v trenutku oddaje naročila.

5. Način plačila

Ponudnik omogoča naslednje načine plačila:

 • Po predračunu.
 • Preko PayPal-a.
 • S kreditno kartico.

6. Promocijske kode

6.1. Ponudnik občasno bralcem e-novičk, obiskovalcem dogodkov ali preko drugih komunikacijskih kanalov pošlje/zaupa promocijsko kodo. Promocijska koda prinaša različne ugodnosti od različnih manjših daril do popustov. Vsakršna koda je vedno časovno omejena, izkoristiti pa se mora v tem omejenem roku, sicer je neveljavna. Izkoristi se tako, da se v košarico vnese kodo v posebno okence »Želim uporabiti promocijsko kodo« in potrdi s klikom na gumb »Potrdi«.

6.2. Promocijske kode med seboj niso združljive. Uporabnik lahko ob vsakem nakupu izkoristi samo eno promocijsko kodo.

7. Dostava in stroški dostave

7.1. Ponudnik dostavlja kupljeno blago le na veljavne naslove na območju Republike Slovenije. Ponudnik blaga ne dostavlja v tujino.

7.2. Ponudnik se zavezuje naročeno blago dostaviti v roku 3–5 delovnih dni od dneva potrditve naročila, če je naročeno blago na zalogi pri ponudniku. V primeru, da ponudnik naročenega blaga nima na zalogi, ga bo dostavili v roku 30 delovnih dni od potrditve naročila.

7.3. Stroški dostave so odvisni od zneska naročila. Uporabnik nosi stroške dostave do vrednosti naročila 30,00 €, ki znašajo 3,80 €. Za vsa naročila, ki so nad zneskom 30,00 €, nosi stroške dostave ponudnik.

7.4. Naročeno blago bo kupcu dostavila dostavna služba.

7.5. Na uporabnikovo zahtevo ponudnik naročeno blago posebej zavije. Takšno zavijanje ponudnik uporabniku posebej zaračuna do višine dejanskih stroškov.

8. Odstop od pogodbe in vračilo blaga

8.1. Potrošnik ima pravico, da v štirinajstih dneh ponudniku sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.

8.2. Odstopni rok začne teči z dnem, ko

 • Potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad blagom,
 • Potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad zadnjim kosom blaga, če je predmet pogodbe več kosov blaga, ki jih je potrošnik naročil v enem naročilu,
 • Potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad zadnjo pošiljko ali kosom blaga, če je dostava blaga sestavljena iz več pošiljk ali kosov,
 • Potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad prvim kosom blaga, če je dostava blaga v določenem časovnem obdobju redna.

8.3. Potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe v primeru naročila, katerega predmet je blago, ki je bilo izdelano po natančnih navodilih potrošnika, ki je bilo prilagojeno njegovim osebnim potrebam, ki zaradi svoje narave ni primerno za vračilo, ki je hitro pokvarljivo ali kateremu je že potekel rok uporabe in v drugih primerih, ki jih določa Zakon o varstvu potrošnikov v 43. členu.

8.4. Potrošnik mora odstopno izjavo podati v pisni obliki, poslati pa jo mora po pošti na naslov ponudnika ali po elektronski pošti na naslov podpora@bambonature.si.

8.5. Če je potrošnik blago že prejel in odstopi od pogodbe, ga vrne ali izroči ponudniku najpozneje v 14 dneh po obvestilu o odstopu od pogodbe, razen če ponudnik ponudi, da bo sam prevzel vrnjeno blago.

8.6. Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je neposreden strošek vračila blaga.

8.7. Ponudnik vrača kupnino izključno na osebni ali poslovni račun uporabnika oziroma kupca.

9. Odgovornost za stvarne napake

9.1. Ponudnik odgovarja za stvarne napake na prodanem blagu.

9.2. Napaka je stvarna:

 • če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet,
 • če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana,
 • če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane,
 • če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model prikazan le zaradi obvestila.

9.3. Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če je o napaki obvestil prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita.

10. Odgovornost za podatke v spletni trgovini

10.1. Ponudnik si bo po svojih najboljših močeh prizadeval za ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni v spletni trgovini, vendar pa si pridržuje pravico, da se posamezni dejanski podatki ne ujemajo s podatki spletne trgovine. Če je posamezna lastnost v zvezi z izdelkom bistvena okoliščina, zaradi katere uporabnik naroča določen izdelek, ker sicer blaga ne bi naročil, mora pred naročilom pri ponudniku preveriti, ali ima izdelek dejansko to lastnost, sicer se kasneje na to ne more več sklicevati. Dodatne informacije o izdelkih, ki jih je mogoče naročiti v spletni trgovini, lahko uporabnik pridobi tudi preko spletnega obrazca na spletnih straneh ponudnika, v rubriki »Kontakt«, kjer vnese svoje ime in priimek, elektronski naslov in svoje vprašanje. Odgovor dobi uporabnik v nekaj dneh.

10.2. Fotografije izdelkov v spletni trgovini so simbolične.

11. Izjava o zasebnosti

11.1. Uporabnik dovoljuje ponudniku zbiranje in obdelavo posredovanih podatkov. Uporabniki spletne trgovine so lahko fizične ali pravne osebe, pri čemer se v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov samo podatki fizičnih oseb štejejo za osebne podatke.

11.2. Ponudnik se zavezuje, da bo vse pridobljene osebne podatke v spletni trgovini skrbno varoval ter jih brez privolitve uporabnika ne bo posredoval tretji osebi oziroma jih ne bo uporabil v druge namene kot za (I) za sklenitev in izpolnjevanje pogodb, (II) lažje reševanje morebitnih težav pri naročilu in dostavi blaga, (III) uspešno izvajanje storitve dostave blaga, naročenega v spletni trgovini, in, (IV) na željo uporabnika, tudi za namene obveščanja o novostih in ugodnostih v spletni trgovini (neposredno trženje). Za dosego varovanja osebnih podatkov ponudnik uporablja ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje podatkov.

11.3. Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za ustrezno varnost in tajnost svojega uporabniškega imena in gesla za dostop tako do njegovega uporabniškega računa v spletni trgovini kot tudi do njegove elektronske pošte, ki jo navede v registracijskem obrazcu oziroma v uporabniškem računu oziroma v naročilu.

11.4. Ponudnik uporabnike na podlagi njihovega vnaprejšnjega soglasja preko elektronske pošte obvešča o novostih in ugodnostih v spletni trgovini. V kolikor uporabnik tovrstnih ponudnikovih sporočil ne želi več prejemati oziroma želi, da ponudnik preneha uporabljati uporabnikove podatke za posredovanje omenjenih sporočil, lahko uporabnik to sporoči ponudniku na podpora@bambonature.si

12. Reševanje sporov

12.1. Uporabniki morebitne ugovore in pritožbe uveljavljajo pri ponudniku v pisni obliki in sicer tako, da jih pošljejo s priporočeno pošto ali preko elektronske pošte, na naslov ponudnika, kot je naveden v 1. točki teh splošnih pogojev.

12.2. Ponudnik si bo prizadeval vse morebitne spore rešiti po mirni poti. Če sporazumna rešitev spora ne bo dosežena, je za reševanje vseh sporov pristojno sodišče v Ljubljani. Ponudnik in uporabnik oziroma kupec, kot udeleženca v elektronskem poslovanju, medsebojno priznavata veljavnost elektronskih sporočil na sodišču.

12.3. Za vse spore med ponudnikom in uporabniki oziroma kupci se uporablja slovensko materialno in procesno pravo. Ne uporabljajo se pravila mednarodnega zasebnega prava, ki bi določala uporabo drugega prava.

12.4. Ponudnik ne priznava nobenega izvajalca IRPS kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki ga potrošnik lahko sproži v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (Uradni list, RS, št. 81/2015 – ZIsRPS).

12.5. Povezava na platformo za SRPS: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL

13. Spremembe splošnih pogojev

Ponudnik lahko kadar koli spremeni te splošne pogoje. O spremembi splošnih pogojev bodo uporabniki obveščeni na spletni strani ponudnika. Uporabnik se je dolžan ob vsakokratnem naročilu seznaniti z veljavnimi splošnimi pogoji. V primeru spora veljajo splošni pogoji, ki so veljali v trenutku naročila blaga.

14. Postopek nakupa v spletni trgovini:

1. Izbrani izdelek, ki ga želite kupiti, dodate v košarico s klikom na gumb »Dodaj v košarico«.

2. V košarici se prikažejo izbrani izdelki. Če izdelka ne želite ali ste ga po pomoti izbrali, ga s klikom na gumb »koš« enostavno izbrišete iz košarice.

3. S klikom na gumb »Na blagajno« se odpre nova stran:

I. Izbira nakupa kot gost

1. V prvem zavihku »Oddaj naročilo« lahko spreminjate količino na način, da v polje količina vpišete novo število želenih izdelkov ali s pritiskom na »+« ali »-«. Računalnik bo sam preračunal ceno glede na vneseno količino. Kliknite gumb »Naprej«.

2. Odpre se zavihek »Podatki o dostavi«, kjer vpišete svoje podatke. Če se ti razlikujejo od naslova za izstavitev računa, obkljukajte kvadratek »Naslov za izstavitev računa« in vpišite podatke o plačniku. Kliknite gumb »Naprej«.

3. Odpre se zavihek »Način dostave«, kjer vas seznanimo z izbranim ponudnikom, ki vam bo dostavil izbran izdelek ali več njih. V zavihku lahko razberete predvideno število dni potovanja pošiljke in ceno pošiljanja. Kliknite gumb »Naprej«.
Če so vsi podatki za dostavo naročenih izdelkov pravilni, morate pred nadaljevanjem prebrati pogoje in s klikom na kvadratek pred stavkom »Da, prebral(-a) in razumel(-a) sem pogoje in določila in se strinjam s plačilom.« označiti, da se z njimi strinjate, tako da se prikaže kljukica. S klikom na gumb »Nadaljuj« nadaljujete postopek naročila in plačila.

4. Odpre se zavihek »Način plačila«, kjer lahko izbirate med:

 • Plačilom preko PayPal-a.
 • Plačilom po predračunu.
 • S kreditno kartico.

Na tej točki lahko v polje poleg besedila »Želim uporabiti promocijsko kodo« vnesete veljavno kodo in jo potrdite ter pri vašem nakupu uporabite določen popust.
Ko izberete način plačila, potrdite Izjavo o omejitvi odgovornosti in kliknete gumb »Oddaj naročilo«.

 • Če ste izbrali plačilo preko PayPal-a boste s klikom na gumb »Oddaj naročilo« preusmerjeni na stran PayPal, kjer sledite procesu plačila.
 • Če ste izbrali možnost plačila po predračunu, s klikom na gumb »Oddaj naročilo« zaključite vaš nakup.
 • Če ste izbrali možnost plačila s kreditno kartico, vnesite podatke in s klikom na gumb "Plačaj zdaj" zaključite vaš nakup.

Na vaš elektronski naslov boste prejeli navodila za plačilo po predračunu.
Izdelke vam bomo poslali na vaš naslov preko dostavne službe. Dostavljeni bodo v roku 2–3 delovnih dni.

II. Pri izbiri nakupa kot »Obstoječa stranka« se vam odpre pogovorno okno »Prijava«

1. Pred nakupovanjem se lahko registrirate v naš sistem, kar storite s klikom na gumb »Prijava«. Odpre se stran »Vpiši se«. Če računa še nimate, ga lahko ustvarite s klikom na gumb »Ustvarite profil«. Na strani, ki se vam odpre vnesete svoje osebne podatke v za to pripravljena polja, nujno potreben je vnos pri vseh poljih. Ko vnesete vse veljavne podatke (kot so ime, priimek, veljavni naslov, telefonska številka …), obkljukajte okence, da soglašate s Pogoji uporabe BamboNature.si. Če želite se lahko prijavite na naše e-novice in prejemali boste novice o izdelkih in zanimive ponudbe.
Pomembno je, da si zapomnite vaše »Uporabniško ime« in »Geslo«, saj boste z njima lahko dostopali do svojega uporabniškega računa.

2. Če ste predhodno že ustvarili račun, se vanj prijavite tako, da vnesete vaš »elektronski poštni naslov« in »geslo« v zato označeni polji in potrdite prijavo s klikom na gumb »Prijava«. Nakup boste nadaljevali kot registrirani uporabnik.

Strošek dostave znaša:

 • 3,80 € za naročila do 30,00 €,
 • BREZPLAČNA DOSTAVA pri nakupu nad 30,00€.

15. Končna določba

Ti splošni pogoji so del vsake pogodbe med ponudnikom in uporabnikom oziroma kupcem.

Predmetni splošni pogoji pričnejo veljati dne 26.02.2020.