Bambo Nature božična nagradna igra - Pravila in pogoji

NAGRADNA IGRA

Sodelujte v naši božični nagradni igri in z malo sreče osvojite set izdelkov za nego otroka Bambo Nature!

Delite z nami svoje preživljanje božičnega časa z otroki tako, da objavite fotografijo na svoj Instagram profil! Pod svojo objavo le dodajte naša ključnika #HaveABamboNatureChristmas in #BamboNatureBožič, označite naš Instagram profil @bambonature.slo in že se boste potegovali za enkratno nagrado!

Je vaš profil zaklenjen ali zaseben? Med zasebna sporočila nam na Instagram profil @bambonature.slo pošljite svojo fotografijo, s katero želite sodelovati v nagradni igri in tudi vaše fotografije se bodo uvrstile v žreb za imenitno nagrado!

Nagradna igra se bo začela s 1. decembrom in bo v teku vse do 23. decembra 2020. Dne 24. decembra bomo izmed vseh objavljenih fotografij, označenih z #HaveABamboNatureChristmas, #BamboNatureBožič in @bambonature.slo, izžrebali štiri nagrajence. Te bomo razglasili tako, da bomo delili njihove fotografije na našem Instagram profilu @bambonature.slo.

KAKO LAHKO SODELUJETE?

 1. Objavite fotografijo vas in vaših otrok med zabavnim druženjem ali uživanjem božičnih radosti.
  Pod objavo dodajte naša ključnika #HaveABamboNatureChristmas in #BamboNatureBožič in označite naš profil @bambonature.slo.
  Če je vaš profil zaseben, nam fotografijo pošljite tudi med zasebna sporočila na Instagramu.
 2. Sledite nam na Instagramu @bambonature.slo.
 3. Svoje fotografije objavite med 1. in 23. decembrom 2020.
 4. 24. decembra bomo izžrebali štiri nagrajence in jih razglasili najkasneje do 31. decembra 2020.

KAKŠNO NAGRADO LAHKO OSVOJITE?

Set izdelkov za nego otroka Bambo Nature v vrednosti 39,23 EUR.

NAČIN IZBORA NAGRAJENCEV

Nagrajence bomo izžrebali povsem naključno, s pomočjo računalniškega algoritma.

Nagrajence bomo izžrebali izmed udeležencev nagradne igre, ki bodo svoje objave delili med 1. in 23. decembrom 2020 in bodo označene z #HaveABamboNatureChristmas,#BamboNatureBožič in @bambonature.slo.

Ne pozabite slediti našemu Instagram profilu in ga spremljati, da ne zamudite razglasitve nagrajencev!

Nakup ni pogoj za sodelovanje. Sodelujoči v nagradni igri se strinja s pravili in pogoji nagradne igre. Organizator nagradne igre je Abena-Helpi d.o.o., Dobrave 7b, 1236 Trzin. Vse informacije in splošni pogoji sodelovanja so dostopni na www.bambonature.si.

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V BAMBO NATURE BOŽIČNI NAGRADNI IGRI

1. ORGANIZATOR NAGRADNE IGRE

Organizator nagradne igre »Bambo Nature božična nagradna igra« (v nadaljevanju »nagradna igra«) je podjetje Abena-Helpi d.o.o., Dobrave 7b, 1236 Trzin, ID za DDV SI 18138535 (v nadaljevanju »organizator«).

2. NAMEN NAGRADNE IGRE

Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke Bambo Nature, izvajanja trženjskega komuniciranja, ter promocija drugih blagovnih znamk podjetja ABENA, in sicer na področju Republike Slovenije.

3. TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra traja od dne 1. 12. 2020 od 00:00:00 ure do dne 23. 12. 2020 do 23:59:59 ure na družbenem omrežju Instagram.

4. POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

Posamezniku, ki sodeluje v nagradni igri, omogočamo nadzor nad varovanjem osebnih podatkov, saj smo vzpostavili način sodelovanja v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov z dne 25. 5. 2018.

S predmetnimi splošnimi pogoji je sodelujoči seznanjen z namenom in obsegom zbiranja osebnih podatkov. Splošni pogoji so dostopni na www.bambonature.si. Posameznik, ki želi sodelovati v nagradni igri in se strinja z namenom in obsegom zbiranja osebnih podatkov, ob objavi fotografije označi organizatorja z naslednjimi oznakami: #HaveABamboNatureChristmas, #BamboNatureBožič in @bambonature.slo, ali pošlje fotografijo med zasebna sporočila profilu @bambonature.slo. Na ta način izraža svojo privolitev z namenom in obsegom obdelave njegovih osebnih podatkov in sodeluje v nagradni igri. Objave brez označbe organizatorja, oziroma objave, iz katerih ne bo mogoče na nedvoumen način razbrati privolitve ali objave, ne bodo predmet izbora nagrajencev v nagradni igri.

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, ki so starejše od 18 let in imajo stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji, in naslov v Republiki Sloveniji, kamor jim organizator lahko pošlje nagrado. Organizator nagrad ne pošilja v tujino.

Nakup izdelkov blagovne znamke Bambo Nature ali drugih znamk, ki jih trži organizator, ni pogoj za sodelovanje in ne povečuje možnosti za osvojitev nagrade.

V nagradni igri sodelovanje ni dovoljeno osebam, ki so zaposlene pri organizatorju oz. v z njim povezanih družbah in njihovim ožjim družinskim članom (zakonec oz. zunaj zakonski partner, otroci oz. posvojenci, starši oz. posvojitelji). Navedeni bodo iz nagradne igre izključeni s strani organizatorja.

Sodelujoči morajo v nagradni igri objaviti fotografije, ki so jih ustvarili sami, ali fotografije, za katere imajo vse pravice za objavo. Ne priznajo se fotografije pridobljene iz svetovnega spleta. Objavljene fotografije morajo biti primerne za raznoliko občinstvo in imeti primerno vsebino. V dvomu se šteje, da so neprimerne vse fotografije, ki ne ustrezajo splošnim pogojem uporabe družbenega omrežja Instagram ali pravilom smernic skupnosti Instagram.

5. PREKLIC SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

Sodelujoči lahko kadarkoli do zaključka nagradne igre prekliče sodelovanje in dano privolitev tako, da izbriše svojo objavo. V tem primeru se sodelujoči izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri. Če je sodelujoči pred svojim preklicem sodelovanja že razglašen za nagrajenca, mora svoja sodelovanje in privolitev preklicati tako, da pošlje zahtevek o preklicu organizatorju na e-poštni naslov info@bambonature.si. V tem primeru organizatornemudoma zagotovi izbris njegovih osebnih podatkov.

V primeru, da razglašeni nagrajenec prekliče svoje sodelovanje pred prejemom nagrade, organizator ni dolžan razglasiti drugega nagrajenca.

6. POTEK NAGRADNE IGRE

V nagradni igri udeleženec sodeluje tako, da v skladu s temi pravili in v času trajanja nagradne igre na svojem Instagram profilu objavi fotografijo, ki prikazuje njegovo preživljanje božičnega časa z otroki in doda ključnika #HaveABamboNatureChristmas in #BamboNatureBožič, ter v objavi označi Instagram profil organizatorja @bambonature.slo, ali posreduje fotografijo med zasebna sporočila profilu @bambonature.slo, s čimer poda svojo privolitev in izraža sprejemanje splošnih pogojev.

Udeleženec lahko tekom nagradne igre objavi več fotografij, a lahko osvoji največ eno nagrado.

7. ŽREBANJE IN RAZGLASITEV NAGRAJENCEV

Organizator bo med sodelujočimi, ki bodo v nagradni igri sodelovali s skladu s temi pravili, dne 24. decembra 2020, s pomočjo računalniškega algoritma naključno izbral štiri (4) nagrajence. Razglasitev nagrajencev bo objavljena v roku sedmih (7) dni od žreba nagrajencev, ki bo potekal dne 24. decembra 2020.

Izbor nagrajencev ne bo potekal javno.

Osebni podatki nagrajenca se bodo uporabljali samo v namen pošiljanja nagrade nagrajencu. E-poštni naslov nagrajenca in sporočilo, v katerem bo nagrajenec organizatorju posredoval osebne podatke, bo na zahtevo nagrajenca izbrisan najkasneje v roku treh (3) mesecev.

8. NAGRADNI SKLAD

Organizator bo ob zaključku nagradne igre podelil štiri (4) nagrade, in sicer štiri (4) sete izdelkov za otroško nego Bambo Nature. Vrednost posameznega nagradnega seta izdelkov znaša 39,23 €.

Posamezen set izdelkov za nego otroka, Bambo Nature vsebuje:

1x Pleničke Bambo Nature (24 kom/zav)

1 x Biorazgradljivi vlažni čistilni robčki Bambo Nature (50 kom/zav)

1 x Pomirjujoča krema Bambo Nature (100 ml)

1 x Losjon za telo Bambo Nature (100 ml)

1 x Oljna kopel Bambo Nature (145 ml)

1 x Gel za umivanje telesa in las Bambo Nature (150 ml)

Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali katero koli drugo nagrado. Nagrada ni prenosljiva na tretje osebe.

9. OBVEŠČANJE IN PREVZEM NAGRAD

Nagrajenci bodo o žrebanju, ki bo potekalo dne 24. decembra 2020, obveščeni v roku sedmih (7) dni od žrebanja na uradnem profilu Bambo Nature na družabnem omrežju Instagram, kjer bo organizator javno delil objave nagrajencev s pozivom, naj posamezni nagrajenec na elektronski naslov info@bambonature.si pošlje sporočilo, v katerem naj navede svoj naslov, kamor mu bo organizator lahko poslal nagrado.

V primeru, da se nagrajenec v roku sedmih (7) dni od prejema obvestila organizatorju ne bo odzval, se bo štelo, da umika svojo udeležbo v nagradni igri in se hkrati odpoveduje pravici do nagrade. V primeru, da se nagrajenec v navedenem roku organizatorju ne bo odzval, organizator ni dolžan razglasiti novega nagrajenca.

Po prejemu podatkov, navedenih v 1. odstavku tega člena, bo organizator nagrajencem v roku tridesetih (30) dni poslal nagrado. Organizator prevzema stroške poštnine, ki bodo nastali s pošiljanjem nagrade. Nagrajenci s sodelovanjem v nagradni igri dovoljujejo objavo svojega imena in priimka, ter uporabniškega imena na Instagramu in drugih kanalih organizatorja.

10. OBDAVČITEV NAGRAD

Nagrade v tej nagradni igri niso predmet obdavčitve.

11. ZASEBNOST IN VARNOST OSEBNIH PODATKOV

Nagradna igra ni na nikakršen način povezana, sponzorirana, podprta ali organizirana s strani podjetja Instagram LLC. Vsi podatki in informacije, ki so zahtevani kot pogoj za prejem nagrade ali udeležbo v nagradni igri, bodo posredovani organizatorju, nikakor pa ne podjetju Instagram LLC. Za vsebino nagradne igre je izključno odgovoren organizator. Za vsa vprašanja v zvezi z nagradno igro se obrnite na elektronski naslov info@bambonature.si.

Sodelujoči v nagradni igri organizatorju, kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov, s sodelovanjem v nagradnem natečaju dovoljuje, da organizator zbira in obdeluje njegove osebne podatke za namen:

 • izvedbe nagradnega natečaja skladno s temi splošnimi pogoji;
 • obveščanja nagrajencev v skladu s temi pogoji;
 • objave nagrajencev skladno s temi splošnimi pogoji;
 • podelitve nagrad;
 • pošiljanje nagrad.

Upravljavec bo pridobljene podatke varoval v skladu z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov, ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona. 

Upravljavec pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam. Sodelujoči ima pravico zahtevati popravek, izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave.

Sodelujoči lahko poda ugovor na obdelavo osebnih podatkov, priznava pa se mu tudi pravica do prenosljivosti podatkov. V zvezi z obdelavo osebnih podatkov ima sodelujoči pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu, v primeru suma kršitve pravic so delujočega oziroma v primeru suma kršitve določb Splošne uredbe EU o varstvu podatkov, ter Zakona o varstvu osebnih podatkov. Sodelujoči lahko v primeru vprašanj o obdelavi osebnih podatkov kontaktira pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov pri upravljavcu na elektronski naslov: info@bambonature.si.

12. ODGOVORNOST

Sodelujoči sodelujejo v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizatorji in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagradne igre ali iz nagrad. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršne koli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri ali kot posledico koriščenja nagrade.

Organizator prav tako ni odgovoren, če je strežnik nedosegljiv, razen če je to mogoče pripisati skrajno malomarnim ali namernim dejanjem, ki jih je dolžan organizator zastopati. Poleg tega organizator ni odgovoren za kakršne koli tehnične napake in motnje, na katere nima vpliva (kot npr. izpadi omrežja ali električne energije).

Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradne igre iz razlogov, ki niso na njegovi strani (npr. višja sila), pridržuje pravico, da nagrade podeli med tistimi, ki so v nagradni igri sodelovali do trenutka prekinitve, ali da nagradne igre brez kakršnih koli obveznosti do sodelujočih ne dokonča, oziroma jo odpove ali prekine. O tem mora obvestiti sodelujoče preko omrežja Instagram in če je to potrebno, tudi na druge načine. V takšnem primeru sodelujočim organizator ne odgovarja za nastalo škodo.

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

13. IZKLJUČITEV IZ NAGRADNE IGRE

V primeru kršitve pravil te nagradne igre si organizator pridržuje pravico, da izključi kršitelje iz nagradne igre brez predhodnega opozorila.

Izključene bodo tudi osebe, ki bodo pri sodelovanju v nagradni igri uporabljale nezakonite pripomočke (npr. hackertools, viruse,Trojance itd.) ali si drugače pridobivale koristi s pomočjo manipulacije (npr. ena fizična oseba z več profili).

Tudi osebe, ki sodelujejo v imenu tretjih oseb (z njihovo vednostjo ali brez njihove vednosti) so lahko izključene iz nagradne igre, za kršitev pa se šteje tudi sodelovanje preko društev nagradnih iger, avtomatskih storitev in preko profesionalne službe z nagradnimi igrami. V primeru izključitve sodelovanja iz nagradne igre, se lahko nagrajencu naknadno odvzamejo nagrade oz. se od nagrajenca zahtevajo nazaj že izročene nagrade. V kolikor naknadno izključeni nagrajenec ne razpolaga več z izročeno nagrado, si organizator pridržuje pravico od njega zahtevati denarni znesek v višini vrednosti prejete nagrade.

14. REŠEVANJE SPOROV

Vse pritožbe v zvezi z nagradno igro rešuje organizator. Organizatorse zavezuje, da bo utemeljene pritožbe obravnaval v najkrajšem možnem času in o tem obvestil pritožnika. Za vse morebitne spore v zvezi s to nagradno igro, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, se v sodnem reševanju sporov uporablja slovensko pravo. Krajevno pristojno je sodišče v Ljubljani.

15. KONČNE DOLOČBE

S podajo privolitve k sodelovanju v nagradni igri sodelujoči sprejemajo vsa navedena pravila in splošne pogoje nagradne igre, ki so objavljeni na www.bambonature.si. Pravila stopijo v veljavo z dnem pričetka nagradne igre. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb teh pravil in splošnih pogojev in se zavezuje, da bo vsako spremembo oz. dopolnitev objavil na www.bambonature.si..

V Trzinu, dne 11. 11. 2020